Kdo jsme a proč to děláme?

Mezinárodní organizací sdružující lodní modeláře je NAVIGA, která také vydává mezinárodně platná pravidla pro konání soutěží a přiděluje organizátorům mandát pro konání Evropských a světových šampionátů.

Svaz modelářů České republiky (SMČR) je spolkem s působností na celém území ČR. Základním posláním svazu modelářů je organizování, podpora a propagace modelářského sportu v oblastech vrcholového, výkonnostního a masového sportu a práce s mládeží. Svaz modelářů sdružuje letecké, lodní (KLoM), automobilové, raketové, železniční modeláře a stavitele plastikových modelů.

Klub lodních modelářů ((KLoM) sdružuje lodní modeláře různých sekcí (C, EX, FSR, M, NS, S) a tříd v rámci SMČR.

Lodní modeláři sekce M staví dálkově řízené modely. Modely ve většině kategorií jsou poháněné elektromotorem (F1E, F3E, ECO, MONO, HYDRO, FSRE). Výjimečně se setkáme i se spalovacími motory (F1V, F3V), které jsou jinak doménou sekce FSR.

Závody seriálu MiČR s možností postupu na vrcholové mezinárodní soutěže jsou určeny výhradně pro modeláře registrované v SMČR. Ostatních soutěží např. soutěží Moravského Poháru se může zúčastnit prakticky kdokoliv, kdo má lodičku na vysílač a má zájem změřit síly s ostatními nadšenými modeláři. 

Divácká veřejnost je na našich závodech samozřejmě vítána. Rádi uvítáme také nové modeláře, kteří by se rádi přidali do našich řad (na věku ani pohlaví nezáleží). Pokud máte zájem se o našich závodech dozvědět více, podívejte se na stránku můžete mne kontaktovat na mailu sekcem@email.cz nebo pomocí facebooku.

 

Naviga a její kategorie

datum: duben 2014

Světová organizace Naviga byla založena čtyřmi zakládajícími státy Rakouskem, Švýcarskem, Francií a tehdejší NSR v roce 1959 – to znamená že je jí letos 55 let.

My jako tehdejší Československo jsme vstoupili do této organizace jako v pořadí osmý členský stát v roce 1965 – to tedy znamená, že budeme v příštím roce moci oslavit 50 let českých lodních modelářů na světové lodněmodelářské scéně. 50 je většinou tak trochu k zamyšlení a oslavení. Tím se nebudu teď zabývat, i když úspěchů bylo dost.

V době založení bylo stanoveno schema rozdělení jednotlivých tehdy známých druhů lodního modelářství takto:

  • A/B – Upoutané rychlostní modely člunů
  • C – Věrné modely skutečných lodí – maket - pouze pro stavební zkoušku
  • D – modely plachetních lodí (volně plovoucích – dnes již zcela mrtvá)
  • E – Modely se strojním pohonem a mechanickým řízením vč.maket

Když se objevila možnost dálkového řízení Rc soupravami bylo přidáno označení

  • F – Modely dálkově bezdrátově ovládané tedy Rc.

Z nich byla po několika letech vyčleněna skupina odlišná od běžných lodí a člunů a vzniklo

  • S – Dálkově ovládané plachetnice ( S – zřejmě z německého segel)

Od té doby, se po víc jak 30 let nic na tomto schématu nezměnilo a zanikla zcela kategorie D, a vznikala řada nových tříd, jak pochopitelně jde dopředu technický vývoj ve všech odvětvích lidské činnosti.A tak pomalu, ale jistě se označovaly nově vznikající soutěžní třídy a kategorie. Vyčlenila se

  • kategorie M – RC motorové modely

Z ní se vyčlenila

  • kategorie NS – jako rc plovoucí makety

A vzhledem k velkému a rychlému rozmachu společných závodů modelů se spalovacími motory se vyčlenila kategorie

  • FSR - RC modely se spalovacími motory.

A tak nám z toho vznikl následující guláš, který pro vás možná bude docela zajímavý.

J.Lejsek

 

Přílohy:

Detailní přehled kategorií (sekce M - platnost 2016)

 

admin, vedoucí sekce M - Zdenka Dostálová - sekcem@email.cz - facebook